विश्वविद्यालय

यस स्तम्भमा देशभर रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा हुने अनियमिता, सकारात्मक पाटो र विश्वविद्यालयहरुको गतिविधि समेटिने छ ।

लगइन

खाता लग इन वा दर्ता गरेर, म पुष्टि गर्दछु कि मैले नियम र सर्तहरूगोपनीयता नीति पढ्न र स्वीकार गरेको छु ।

वा ईमेल मार्फत
मैले मेरो पासवर्ड बिर्सें
One Network. One Account
Logo